Gående

Du som promenerar är gående. Men också andra trafikanter betraktas som gående, till exempel de som åker spark, rullskidor och rullskridskor. Trafikreglerna gäller för alla trafikanter. 

Det finns inga generella regler för vilken sida du som är gående ska använda på en gångbana eller gångväg. Det kan finnas lokala föreskrifter och de är då utmärkta med vägmärken.  
 
Här är de viktigaste trafikreglerna för dig som är gående:

  • Använd gångbanan eller vägrenen. Om det inte finns någon gångbana eller vägren får du använda cykelbanan eller körbanan.
  • Gå om möjligt längst till vänster i din färdriktning, när du använder vägrenen, körbanan eller en gemensam gång- och cykelbana.
  • På enbart gångbana, trottoar, stigar och motionsspår mm är det inte reglerat på vilken sida man ska gå. Här gäller att visa ömsesidig hänsyn. 
  • Om du åker rullskidor eller rullskridskor i högre hastighet än gångfart, ska du färdas på höger sida om det är lämpligare.
  • Korsa vägen på ett övergångsställe. Om det inte finns något, ska du se dig noga för och gå tvärs över körbanan, helst vid en vägkorsning, och utan att skapa fara eller olägenhet för trafiken.
  • När du ska gå ut på ett övergångsställe, ska du ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos de fordon som närmar sig.
  • Vid obevakade övergångsställen har fordonsförarna väjningsplikt mot dig när du har gått ut på övergångsstället eller just ska gå ut på det.

Bär reflex så syns du i mörker!

Att bära reflexer när det är mörkt ute är ett enkelt och billigt sätt att minska risken att bli påkörd. Placera reflexerna långt ner på ben och armar, då syns de bäst.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!