Gående, rullstolsburen, rullskridskor

Här kan du läsa om vilka trafikregler som gäller för dig som går eller är rullstolsburen. Till gående räknas också du som åker rullskridskor, rullskidor eller spark.

Här kan du också läsa vad du ska tänka på när du ger dig ut i trafiken med din häst.

Bestämmelserna om gående gäller även den som

 • åker skidor, rullskidor, skridskor, rullskridskor eller liknande,
 • för, leder, skjuter eller drar sparkstötting, lekfordon eller liknande fordon,
 • leder, skjuter eller drar cykel, moped, motorcykel, barnvagn eller rullstol, eller
 • för ett motordrivet fordon avsett att föras av gående.

Bestämmelserna om gående gäller även den som i gångfart själv för

 1. en rullstol, eller
 2. ett annat fordon, utan tramp- eller vevanordning, som är en cykel
  och är
  a) avsett för användning av personer med fysisk funktionsnedsättning, eller 
  b) självbalanserande

Bestämmelserna om trafik med fordon gäller i tillämpliga delar även den som rider och den som leder eller driver kreatur.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!