För dig som kör fyrhjuling

De fordon som allmänt kallas fyrhjulingar kan se relativt lika ut, men har helt olika regler. Du som förare måste känna till både vilket sorts fordon du kör och vilka regler som gäller.

Med fyrhjuling menas här ett fordon som föraren sitter grensle på och som har ett styre, en eventuell passagerare sitter bakom föraren. 

Mycket förenklat är all körning på barmark i terräng med motordrivna fordon förbjuden, även om de flesta fyrhjulingar är konstruerade för att klara terrängkörning. Det finns några undantag från förbudet mot terrängkörning på barmark. Det kan vara tillåtet att köra i terräng om du:

  • utför viss yrkesutövning, till exempel är läkare eller veterinär 
  • hämtar fälld björn, älg, hjort eller vildsvin 
  • arbetar inom vilthägn i direkt samband med uppfödning av djur 
  • utför skötsel- och anläggningsarbete inom park-, idrotts- eller friluftsområden.

Speciella regler gäller för fjällområden. I vissa typer av områden fattar kommunen eller länsstyrelsen beslut om särskilda regler.

Läs mer om terrängkörning på barmark på Naturvårdsverkets webbplats.

Bra att veta om fyrhjulingar

En fyrhjuling kan vara av olika fordonstyp, beroende på vad den är registrerad som. De vanligaste typerna av fordonsslag är:

Du ska använda hjälm när du kör en fyrhjuling som räknas som terränghjuling, motorcykel, moped eller traktor b. Hjälmkraven för terränghjuling och traktor b är nya från 1 januari 2016.

Frågor och svar om fyrhjulingar

En fyrhjuling som används på väg eller i terrängen ska vara registrerad och det krävs någon form av förarbehörighet.

Små fyrhjulingar avsedda för barn är undantagna om de kan anses vara Lekfordon, annars gäller samma krav för dessa som för de större fordonen.

Oregistrerade fyrhjulingar får endast användas inom inhägnat område.

Ja, om du kan få fram ett CE-intyg på fordonet. Kontakta ett besiktningsföretag som utför registreringsbesiktningar, och hör med dem vilka tekniska förändringar du behöver göra på fordonet för att de ska kunna godkänna den vid en registreringsbesiktning.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!