Olycksstatistik vägtrafik

Transportstyrelsen ansvarar för att samla in och tillhandahålla statistik om vägtrafikolyckor med personskada som uppstår i det svenska vägtransportsystemet. Statistiken baseras på uppgifter som rapporteras in av två separata källor, polisen och akutsjukhusen i Sverige. Uppgifterna sparas i Transportstyrelsens olycks- och skadedatabas Strada.

Genom att kombinera data från två källor kan mer detaljerade beskrivningar av trafikolyckor och deras konsekvenser tillhandahållas. Sjukvårdens rapportering ger bättre underlag om diagnoser om skadade personer och deras allvarlighetsgrad. Eftersom polisen har begränsad kunskap om vissa typer av trafikolyckor (främst om oskyddade trafikanter som fotgängare, cyklister eller de som åker snöskoter, fyrhjulingar, terränghjulingar, sparkcykel, el-sparkcykel, skateboard eller rullstol), så kompletteras detta av sjukhusrapporteringen vilket minskar det totala bortfallet som finns i Strada. Omvänt innehåller polisrapporterna ofta information som inte finns i sjukhusrapporterna, till exempel information om specifika trafikelement och omständigheterna i en olycka.

STRADA innehåller många trafikelementSTRADA innehåller en mängd olika trafikelement som har varit inblandade i olyckor med personskada.

Polisens nationella rapportering till STRADA har genomförts kontinuerligt sedan 2003. Sjukhusrapporteringen till STRADA har ökat gradvis från 29 sjukhus 2003 till mer än 70 akutsjukhus 2016. Med akutsjukhus menas sjukhus som har akutavdelningar med ortopedisk och/eller annan kirurgisk kapacitet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!