Yrkestrafik

Här samlas statistik över Transportstyrelsens arbete med yrkestrafik.

Statistik inom kör- och vilotider

Här finns information och statistik om Transportstyrelsens företagskontroller.

Statistik för företagskontroller

ÅrAntal genomförda företagskontrollerAntal kontrollarbetsdagarAntal beslut vid ej inkommet underlag
2012 12 7 858 5
2013 74 107 687 33
2014 146 296 795 27
2015 139 288 969 20
2016 158 291 071 26
2017 157 272 156 12
2018 (t.o.m. mars) 41 59 849 6
Totalt 727 1 324 385 129

I tabellen ovanför framgår det hur många kontroller vi genomfört per år och hur många kontrollarbetsdagar de motsvarar. I tabellen finns också antalet beslut vi fattat när vi inte har kunnat genomföra företagskontroll på grund av att uppgifter har saknats eller varit för bristfälligt. Informationen uppdateras kvartalsvis.

 TrafikslagAntal genomförda företagskontrollerAntal kontrollarbetsdagarAntal beslut vid ej inkommet underlag
Gods 679 1 143 311 126
Buss 48 181 074 3
Totalt 727 1 324 385 129

I tabellen ovanför finns samma information som tidigare, men här är den uppdelad på de två trafikslagen. Informationen uppdateras kvartalsvis.

ÅrAndel >200 000 kronor i företagskontroll
2012 75%
2013 56,8%
2014 52,7%
2015 41,7%
2016 44,9%
2017 35,7%
Alla år 45,6%

Tabellen ovanför visar i hur stor andel av våra beslut som sanktionsavgiften har överstigit takbeloppet 200 000 kronor respektive år och för alla genomförda kontroller. Informationen uppdateras halvårsvis.

Storlek på kontrollerade företag

ÅrFöretagsstorlek (i antal fordon) per år
2012 7
2013 13
2014 17
2015 17
2016 15
2017 15
2018 (t.o.m. mars) 15
Alla år 16

Tabellen ovanför visar den genomsnittliga storleken (räknat i antal fordon) på företagen som vi kontrollerat respektive år och för alla genomförda kontroller. Informationen uppdateras kvartalsvis.

FöretagsstorlekAntal kontroller
Kontroller med 1-5 fordon 274
Kontroller med 6-10 fordon 139
Kontroller med 11-15 fordon 102
Kontroller med 16-20 fordon 50
Kontroller med 21-30 fordon 62
Kontroller med 31-40 fordon 41
Kontroller med 41-50 fordon 14
Kontroller med 50< fordon 45
Alla kontroller 727

Tabellen ovanför visar fördelningen av kontroller efter storlek. Informationen uppdateras kvartalsvis.

Statistik för överträdelser

2015Antal överträdelser
Mindre överträdelser 35,87%
Allvarliga överträdelser 5,20%
Mycket allvarliga överträdelser 58,93%
Alla överträdelser 100%
2016Antal överträdelser
Mindre överträdelser 36,53%
Allvarliga överträdelser 4,82%
Mycket allvarliga överträdelser 58,65%
Alla överträdelser 100%
2017               Antal överträdelser
Mindre överträdelser 38,62%
Allvarliga överträdelser 5,13%
Mycket allvarliga överträdelser 56,25%
Alla överträdelser 100%

Tabellerna ovanför visar fördelningen av överträdelser mellan allvarlighetsgraderna för 2015, 2016 och 2017. Informationen uppdateras halvårsvis.

2015Antal per kontroll
Ingen manuell inmatning trots att detta krävs (H16) 42
Felaktig användning av diagramblad/förarkort (H11) 41
För sent utförd kopiering (L7) 19
Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren (I9) 15
Rast saknas (C1) 11
2016Antal per kontroll
Felaktig användning av diagramblad/förarkort (H11) 32
Ingen manuell inmatning trots att detta krävs (H16) 28
För sent utförd kopiering (L7) 16
Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren (I9) 13
Rast saknas (C1) 8
2017Antal per kontroll
Felaktig användning av diagramblad/förarkort (H11) 25
Ingen manuell inmatning trots att detta krävs (H16) 15
Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren (I9) 15
För sent utförd kopiering (L7/L9) 9
Rast saknas (C1) 7

Tabellerna ovanför visar de fem vanligaste överträdelserna 2015, 2016 och 2017 samt hur många överträdelser det i genomsnitt varit per kontroll. Informationen uppdateras halvårsvis.