Yrkestrafik

Här samlas statistik över Transportstyrelsens arbete med yrkestrafik.

Statistik inom kör- och vilotider

Här finns information och statistik om Transportstyrelsens företagskontroller.

Statistik för företagskontroller

ÅrAntal genomförda företagskontrollerAntal kontrollarbetsdagarAntal beslut vid ej inkommet underlag
2012–2015 371 701 309 85
2016 158 291 071 26
2017 157 272 156 12
2018 173 264 240 31
2019 24 33 041 10
Totalt 883 1 561 817 164

I tabellen ovanför framgår det hur många kontroller vi genomfört per år och hur många kontrollarbetsdagar de motsvarar. I tabellen finns också antalet beslut vi fattat när vi inte har kunnat genomföra företagskontroll på grund av att uppgifter har saknats eller varit för bristfälligt. Informationen uppdateras kvartalsvis.

 TrafikslagAntal genomförda företagskontrollerAntal kontrollarbetsdagarAntal beslut vid ej inkommet underlag
Gods 829 1 336 023 161
Buss 54 225 794 3
Totalt 883 1 561 817 164

I tabellen ovanför finns samma information som tidigare, men här är den uppdelad på de två trafikslagen. Informationen uppdateras kvartalsvis

Storlek på kontrollerade företag

ÅrFöretagsstorlek (i antal fordon) per år
2012–2015 16
2016 15
2017 15
2018 13
2019 12
Alla år 15

Tabellen ovanför visar den genomsnittliga storleken (räknat i antal fordon) på företagen som vi kontrollerat respektive år och för alla genomförda kontroller. Informationen uppdateras kvartalsvis.

FöretagsstorlekAntal kontroller
Kontroller med 1-5 fordon 359
Kontroller med 6-10 fordon 165
Kontroller med 11-15 fordon 114
Kontroller med 16-20 fordon 62
Kontroller med 21-30 fordon 67
Kontroller med 31-40 fordon 47
Kontroller med 41-50 fordon 15
Kontroller med 50< fordon 54
Alla kontroller 883

Tabellen ovanför visar fördelningen av kontroller efter storlek. Informationen uppdateras kvartalsvis.

Statistik för överträdelser

2015Antal överträdelser
Mindre överträdelser 35,87 %
Allvarliga överträdelser 5,20 %
Mycket allvarliga överträdelser 58,93 %
Alla överträdelser 100 %
2016Antal överträdelser
Mindre överträdelser 36,53 %
Allvarliga överträdelser 4,82 %
Mycket allvarliga överträdelser 58,65 %
Alla överträdelser 100 %
2017               Antal överträdelser
Mindre överträdelser 38,62 %
Allvarliga överträdelser 5,13 %
Mycket allvarliga överträdelser 56,25 %
Alla överträdelser 100 %
2018 Antal överträdelser
Mindre överträdelser 39,95 %
Allvarliga överträdelser 5,15 %
Mycket allvarliga överträdelser

54,90 %

Synnerligen allvarliga överträdelser

0 %

Alla överträdelser 100 %

Tabellerna ovanför visar fördelningen av överträdelser mellan allvarlighetsgraderna för 2015, 2016, 2017 och 2018. Informationen uppdateras halvårsvis.

2015Antal per kontroll
Ingen manuell inmatning trots att detta krävs 42
Felaktig användning av diagramblad/förarkort 41
För sent utförd kopiering 19
Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren 15
Rast saknas 11
2016Antal per kontroll
Felaktig användning av diagramblad/förarkort 32
Ingen manuell inmatning trots att detta krävs 28
För sent utförd kopiering 16
Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren 13
Rast saknas 8
2017Antal per kontroll
Felaktig användning av diagramblad/förarkort 25
Ingen manuell inmatning trots att detta krävs 15
Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren 15
För sent utförd kopiering 9
Rast saknas 7
2018 Antal per kontroll
Felaktig användning av diagramblad/förarkort 20
Ingen manuell inmatning trots att detta krävs 14
Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren 11
För sent utförd kopiering 6
Rast saknas 6

Tabellerna ovanför visar de fem vanligaste överträdelserna 2015, 2016, 2017 och 2018 samt hur många överträdelser det i genomsnitt varit per kontroll. Informationen uppdateras halvårsvis.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!