Yrkestrafik statistik

Här samlas statistik över Transportstyrelsens arbete med yrkestrafik.

Statistik inom kör- och vilotider

Här finns information och statistik om Transportstyrelsens företagskontroller.

Statistik för företagskontroller

ÅrAntal genomförda företagskontrollerAntal kontrollarbetsdagarAntal beslut vid ej inkommet underlag
2012–2015 371 701 309 85
2016 158 291 071 26
2017 157 272 156 12
2018 173 264 240 31
2019 96 129 058 20
Totalt 955 1 657 834 174

I tabellen ovanför framgår det hur många kontroller vi genomfört per år och hur många kontrollarbetsdagar de motsvarar. I tabellen finns också antalet beslut vi fattat när vi inte har kunnat genomföra företagskontroll på grund av att uppgifter har saknats eller varit för bristfälligt. Informationen uppdateras kvartalsvis.

 TrafikslagAntal genomförda företagskontrollerAntal kontrollarbetsdagarAntal beslut vid ej inkommet underlag
Gods 898 1 427 247 171
Buss 57 230 587 3
Totalt 955 1 657 834 174

I tabellen ovanför finns samma information som tidigare, men här är den uppdelad på de två trafikslagen. Informationen uppdateras kvartalsvis

Storlek på kontrollerade företag

ÅrFöretagsstorlek (i antal fordon) per år
2012–2015 16
2016 15
2017 15
2018 13
2019 12
Alla år 15

Tabellen ovanför visar den genomsnittliga storleken (räknat i antal fordon) på företagen som vi kontrollerat respektive år och för alla genomförda kontroller. Informationen uppdateras kvartalsvis.

FöretagsstorlekAntal kontroller
Kontroller med 1-5 fordon 393
Kontroller med 6-10 fordon 181
Kontroller med 11-15 fordon 124
Kontroller med 16-20 fordon 63
Kontroller med 21-30 fordon 72
Kontroller med 31-40 fordon 48
Kontroller med 41-50 fordon 17
Kontroller med 50< fordon 57
Alla kontroller 955

Tabellen ovanför visar fördelningen av kontroller efter storlek. Informationen uppdateras kvartalsvis.

Statistik för överträdelser

2016Antal överträdelser
Mindre överträdelser 36,53 %
Allvarliga överträdelser 4,82 %
Mycket allvarliga överträdelser 58,65 %
Alla överträdelser 100 %
2017Antal överträdelser
Mindre överträdelser 38,62 %
Allvarliga överträdelser 5,13 %
Mycket allvarliga överträdelser 56,25 %
Alla överträdelser 100 %
2018               Antal överträdelser
Mindre överträdelser 39,95 %
Allvarliga överträdelser 5,15 %
Mycket allvarliga överträdelser 54,90 %
Alla överträdelser 100 %
2019 Antal överträdelser
Mindre överträdelser 37,95 %
Allvarliga överträdelser 5,51 %
Mycket allvarliga överträdelser

56,54 %

Synnerligen allvarliga överträdelser

0 %

Alla överträdelser

100 %

Tabellerna ovanför visar fördelningen av överträdelser mellan allvarlighetsgraderna för 2016, 2017, 2018 och 2019. Informationen uppdateras halvårsvis.

2016Antal per kontroll
Felaktig användning av diagramblad/förarkort 32
Ingen manuell inmatning trots att detta krävs 28
För sent utförd kopiering 16
Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren 13
Rast saknas (mindre överträdelse) 8
2017Antal per kontroll
Felaktig användning av diagramblad/förarkort 25
Ingen manuell inmatning trots att detta krävs 15
Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren 15
För sent utförd kopiering 9
Rast saknas (mindre överträdelse) 7
2018 Antal per kontroll
Felaktig användning av diagramblad/förarkort 20
Ingen manuell inmatning trots att detta krävs 14
Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren 11
För sent utförd kopiering 6
Rast saknas (mindre överträdelse) 6
2019Antal per kontroll
Felaktig användning av diagramblad/förarkort 11
Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren 9
Ingen manuell inmatning trots att detta krävs 8
Rast saknas (mindre överträdelse) 5
Ogiltigt avlägsnande av diagramblad/förarkort 4

Tabellerna ovanför visar de fem vanligaste överträdelserna 2016, 2017, 2018 och 2019 samt hur många överträdelser det i genomsnitt varit per kontroll. Informationen uppdateras halvårsvis.