Rapportering av rena fordon (CVD)

Det finns bestämmelser som omfattar fordon och vissa transporttjänster som upphandlas offentligt. Bestämmelserna innebär att myndigheter och andra organisationer som gör offentliga upphandlingar ska följa vissa krav på fordonen och rapportera de fordon som ingår i upphandlingarna.

Transportstyrelsen har fått ansvar för att samla in uppgifterna om fordonen och rapportera detta vidare till Regeringskansliet. Transportstyrelsen arbetar med ett system som ska användas för att hantera alla uppgifter. Tanken är att en rapporterande organisation ska använda systemet och rapportera direkt i det. Vi arbetar för att ha systemet klart för rapportering så tidigt som möjligt under 2025. Innan dess har vi inte möjlighet att ta emot några rapporterade uppgifter. 

Frågor och svar om rapportering av rena fordon

Det så kallade Clean Vehicles Directive (2009/33/EC) ligger till grund för den svenska lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet, samt förordning (2022:315) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet. 

En organisation som omfattas av lagen om offentlig upphandling som gör inköp av fordon eller vissa transporttjänster ansvarar för att följa bestämmelserna om fordon och transporttjänster samt om rapportering av uppgifter till Transportstyrelsen. 

Transportstyrelsen ansvarar för att samla in rapporterade uppgifter om fordonen samt sammanställa och rapportera till Regeringskansliet. 

Organisationen som har gjort en upphandling eller avrop som omfattas av bestämmelserna ska rapportera in registreringsnummer för de fordon som upphandlats eller avropats till Transportstyrelsen. 

Den nuvarande perioden som gäller för rapportering omfattar fordon som levererats från och med den 2 augusti 2021 till och med den 31 december 2025. Uppgifter ska därefter lämnas senast den 1 februari 2026. 

Därefter ska uppgifter lämnas senast den 1 februari vart tredje år och omfatta de tre senaste kalenderåren. 

Transportstyrelsen arbetar med ett system som ska användas för att hantera alla uppgifter. Tanken är att en rapporterande organisation ska använda systemet och rapportera direkt i det. Vi arbetar för att ha systemet klart för rapportering så tidigt som möjligt under 2025. Innan dess har vi inte möjlighet att ta emot några rapporterade uppgifter. 

Uppgifter ska ha inkommit till Transportstyrelsen senast den 1 februari 2026. 

Det finns inga straffsatser antagna i bestämmelserna, så det är inte fastställt vad som händer om man inte uppnår minimimålen. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!