×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Uppföljning myndigheters bilar

Statliga myndigheter måste följa vissa bestämmelser om miljö- och trafiksäkerhetskrav när man köper in eller leasar bilar samt vid vissa upphandlade transporter. Årligen rapporterar myndigheterna in uppgifter om nytillkomna bilar och upphandlingar av bilhyra och taxiresor till Transportstyrelsen som har regeringens uppdrag att sammanställa och följa upp arbetet.

Bakgrund

Kraven som ställs på statliga myndigheter finns beskrivna i förordning (2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar. Där framgår bland annat att:

  • en myndighets nyinköpta eller nyleasade personbilar och lätta lastbilar ska vara miljöbilar (förutom om det finns särskilda skäl).
  • en myndighets nyinköpta eller nyleasade bilar ska vara utrustade med alkolås (förutom om det finns särskilda skäl).
  • från och med den 1 januari 2025 ska de bilar myndigheten äger eller leasar vara utrustade med alkolås (förutom om det finns särskilda skäl).

Förordning (2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar

Sammanställning och statistik

Här finns våra årliga sammanställningar av myndigheternas redogörelser som vi 
redovisat till Regeringskansliet.

Sammanställningar över myndigheters bilar

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!