Ansök om direktanmälan till vägtrafikregistret

Genom att ansöka om direktanmälan till vägtrafikregistret får du möjlighet att anmäla inbyten, försäljningar, efterkontroll hos verkstad, avställningar och avregistreringar.

Du kan med andra ord sköta dina anmälningar i vägtrafikregistret själv vid din dator. Transportstyrelsen beslutar om anslutning efter ansökan. För de som ansluter sig till direktanmälan ingår även möjligheten att söka i registret.

Företag som ansluter sig till tjänsten direktanmälan ansvarar för att  

  • aktuell version av instruktionen följs, 
  • på Transportstyrelsens uppmaning lämna ut underlag (köpavtal) för anmälan,  
  • inte lämna ut uppgifter från tjänsten direktanmälan, om inte skriftligt avtal finns mellan företag och kund

Utbildning

Användare av tjänsten direktanmälan måste genomgå en utbildning innan behörighet tilldelas. Utbildningen ges av utbildare som godkänts av Transportstyrelsen. För ackrediterade verkstäder som enbart ska använda tjänsten för efterkontroll kräver vi ingen utbildning.

Säkerhet

Varje användare av Transportstyrelsens tjänst ansluter via e-legitimation. Anmälningar som utförs loggas på respektive användare.  

Ansökan

Om du är intresserad av att ansöka om direktanmälan till vägtrafikregistret kan du fylla i en ansökan om direktanmälan till vägtrafikregistret eller kontakta ansvarig för tjänsten på 0771-503 503 (växel) för mer information. Transportstyrelsen meddelar via brev om din ansökan beviljats.

Försäkringsbolag

Ett försäkringsbolag ska vid ansökan om direktåtkomst och direktanmälan använda en särskild blankett för ändamålet. Den särskilda blanketten hittar ni bland Transportstyrelsens övrig blanketter eller genom att klicka på länken nedan. Observera att blanketten endast omfattar försäkringsbolag. Försäkringsförmedlare eller försäkringsmäklare ska använda ordinarie blankett. 

Ansökan om direktåtkomst och direktanmälan till vägtrafikregistret för försäkringsbolag.

Ansökan skickas till

Transportstyrelsen
701 88 Örebro

Vid ansökan som ackrediterad verkstad ska ett intyg från Swedac bifogas.

Ansökan via informationsförmedlare

Ansökan om direktanmälan till vägtrafikregistret kan även göras via de ansökningsblanketter som BilvisionDun & Bradstreet (fd Bisnode)Smart SoftwareDunberg Fragus och Behörighetskontroll Yrkestrafik (BKY) erbjuder.