Förslag om försöksverksamhet med vissa godstransporter

Snart kan en försöksverksamhet vara på gång för att ge förare med körkortsbehörighet B möjlighet att köra tyngre lastbilar som drivs med el, gas eller är hybrid. Regeringen har remitterat Transportstyrelsens förslag. Här kan du ta del av vad förslaget innebär. Inget beslut är ännu fattat.

Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att utforma en försöksverksamhet där företag, myndigheter eller andra organisationer kan ansöka om undantag från körkortslagen. Transportstyrelsen har under våren 2024 lämnat ett förslag till regeringen.

Vi föreslår att en förare som är anställd eller anlitad av ett företag som har tillstånd att bedriva försöksverksamhet får framföra tung lastbil utan tillkopplad släpvagn om följande punkter uppfylls:

 • Föraren har körkort med behörigheten B sedan minst två år.
 • Lastbilens totalvikt överstiger inte 4 250 kg.
 • Lastbilen är avsedd för transport av gods.
 • Lastbilen drivs helt eller delvis med alternativa bränslen.

  Med alternativa bränslen menas:
 • elektricitet som förbrukas i alla typer av elektriska fordon
 • väte
 • naturgas, inklusive biometan, i gasform (komprimerad naturgas – CNG) och flytande form (flytande naturgas – LNG)
 • gasol (LPG)
 • mekanisk energi från fordonsbaserad lagring/fordonsbaserade källor, inklusive spillvärme

Vem kan ansöka om tillstånd?

Om förslaget beslutas innebär det att företag, myndigheter och andra organisationer kan ansöka om undantag från körkortslagen. En förutsättning är att den som söker är en juridisk person. Privatpersoner och enskilda firmor kan inte få tillstånd.

Förslaget gäller endast lastbil utan tillkopplad släpvagn. Försöksverksamheten avser inte persontransporter som buss eller taxi.

Webbsidan kommer att uppdateras när det finns mer information.

Kan man ansöka om tillstånd nu?

Det är inte möjligt att ansöka om tillstånd än.
Det krävs ett regeringsbeslut och en särskild försöksförordning innan Transportstyrelsen kan börja ta emot ansökningar och försöksverksamheten kan komma igång.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!