Vad är ett typgodkännande?

Ett typgodkännande styrker att en produkt uppfyller gällande regelkrav. I Sverige är Transportstyrelsen godkännandemyndighet. Ett internationellt typgodkännande beviljat av en medlemsstat inom EU erkänns av samtliga medlemsstater i EU.

Ett system är sammansättning av anordningar kombinerade för att utföra en eller flera specifika funktioner i ett fordon och som omfattas av gällande tillämpliga krav. Ett system utgör en väsentlig del av ett fordon.

En komponent är en anordning som är avsedd att utgöra en del av ett fordon och som får typgodkännas oberoende av det fordonet och som omfattas av gällande tillämpliga krav.

En separat teknisk enhet är anordning som är avsedd att utgöra en del av ett fordon och som kan typgodkännas separat, men bara med avseende på en eller flera särskilda fordonstyper.

Typgodkännandet kan vara nationell eller internationellt

Ett typgodkännande kan vara:

 • Internationellt, vilket innebär att det godkänts enligt EU-regelverk eller ECE-regelverk.
 • Nationellt, vilket innebär godkännande enligt nationella regelverk.

EU-typgodkännande för helfordon gäller för:

 • Passagerarfordon, inklusive bussar – kategori M
 • Fordon för godsbefordran – kategori N
 • Släpfordon – kategori O
 • Två- och trehjuliga fordon samt fyrhjulingar – kategori L
 • Jordbruks- och skogsfordon – kategori T

För andra fordon har varje medlemsstat nationella krav.

Med EU-typgodkännande menas typgodkännande enligt följande förordningar:

 • Förordning (EU) 2018/858 om godkännande av motorfordon och släpfordon
 • Förordning (EU)167/2013 om godkännande av jordbruks- och skogsfordon
 • Förordning (EU) 168/2013 om godkännande av två- och trehjuliga fordon samt fyrhjulingar
 • Förordning (EU) 2016/1628 om godkännande av krav för mobila maskiner

ECE-godkännande avser godkännanden enligt bestämmelser i 1958-års avtal, upprättade 1958 av Förenta Nationerna (Geneve 20 mars 1958).

Nationella godkännanden avser godkännanden med giltighet enbart i Sverige.

 

 

Typgodkännanden Internationella godkännanden (EU och ECE) Nationella godkännanden
Helfordonsgodkännanden EU-WVTA (M, N, O, L, T) Nationella godkännanden för kompletta fordon
Godkännande av komponenter och separata tekniska enheter EU-typgodkännande
UNECE-typgodkännande
Nationella godkännanden

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!