Trafik- och vägnyheter

Välkommen till trafik- och vägnyheter från Transportstyrelsen. Nyheterna riktar sig främst till dig som arbetar med trafikfrågor i en kommun, på någon av Trafikverkets regioner, på länsstyrelsen eller inom polisen. Nyheterna kommer bland annat handla om aktualiteter inom trafiklagstiftningen och principiella överklagningsärenden, med mera.

13

Nya vägmärken

Den 12 oktober beslutade regeringen om flera ändringar i olika förordningar bland annat Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner, Trafikförordningen (1998:1276) och Vägmärkesförordningen (2007:90). Ändringarna träder ikraft den 1 december 2017.

Publicerades 2017-11-17

Nya bestämmelser om användning av skyddshjälm

Transportstyrelsen har ändrat sina föreskrifter om skyddshjälm, vilket innebär nya krav på vilken hjälm som kan användas när man kör motorcykel, moped, terrängskoter utan karosseri eller traktor utan karosseri. SIS-märkta skyddshjälmar är inte längre godkända medan E-märkta skyddshjälmar fortfarande uppfyller kraven.

Publicerades 2017-11-17

Textmallar för trafikföreskrifter

Vi har nu uppdaterat våra textmallar för trafikföreskrifter. 

Publicerades 2017-11-17

Bättre möjligheter att testa självkörande bilar

Regeringen har fattat beslut som ger bättre möjligheter att bedriva testverksamhet för självkörande bilar på allmän väg. Men även med de nya reglerna krävs att en person finns i eller utanför fordonet, som ansvarig förare.

Publicerades 2017-05-19

Branschråd STFS

Den 4 april 2017 hölls branschråd för STFS. Inbjudna var bland annat Trafikverket, kommuner, länsstyrelser, polisen, leverantörer av beredningssystem och SKL. Syftet är att skapa en kontaktyta mellan alla intressenter kring STFS/RDT-verksamheten samt att ha ett forum där viktiga synpunkter och frågor kan lyftas. 

Publicerades 2017-05-19

Dom från högsta domstolen

Högsta domstolen har i dom B 5605-14 om förgripelse mot tjänsteman konstaterat att parkeringsvakt vid utfärdande av kontrollavgift inte utgör myndighetsutövning.

Publicerades 2017-05-19

Studentflak och karnevalståg

Nu börjar det närma sig studenttider och det är väldigt populärt bland studenter att åka på flak.

Publicerades 2017-05-19

Tillståndsgivare i STFS

Publicerades 2016-11-04

Publikationer om trafikregler

Publicerades 2016-11-04

Till toppen