Transportstyrelsens intentioner med RDT

Genom den särskilda webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling (STFS) ska myndigheter och enskilda ha fri tillgång till trafikföreskrifter. RDT-databasen behövs för att systemet ska fungera.  

När RDT-databasen kopplas till den nationella vägdatabasen eller andra databaser skapas förutsättningar att utveckla andra mervärden för näringsliv och privatpersoner, till exempel genom stöd för transportlösningar, hastighetsanpassning och navigering av fordon. Genom att vi gör allt detta tillsammans med kommuner, länsstyrelser och polis hoppas vi systemet tillfredsställer både myndigheternas och trafikanternas krav på hanterbarhet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!