Publicering av trafikföreskrifter

Den tekniska lösningen innebär i korta drag att trafikföreskrifter levereras som ett elektroniskt dokument till Transportstyrelsens webbplats. Där publiceras de och blir tillgängliga för allmänheten dels via författnings- och gällanderegister, dels via en sökfunktion.

Förordningen ställer krav på att författningsregister och gällanderegister finns i STFS. För att vi ska klara det kravet måste ett antal registeruppgifter anges för varje trafikföreskrift.

Respektive beslutsmyndighet ansvarar för att de som ska använda STFS kommer åt Transportstyrelsens webbplats. En administratör utses och får till uppgift att ge behörighet till sina kollegor.

Logga in i STFS gör du här: STFS-webbtjänst

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!