Hur man söker med hjälp av kartan

VIKTIG INFORMATION

Sökningen av föreskrifter bygger på den information om föreskriften som angivits i samband med att den publicerades eller på metadata och geografiska data som tillkommit efter publiceringen. Ingen garanti kan ges att den informationen exakt överensstämmer med den juridiska innebörden av föreskriften, varför föreskrifter som i juridisk mening motsvarar dina ställda sökvillkor kan saknas. Ett långvarigt kompletteringsarbete pågår avseende geografiska data, varför många föreskrifter ännu inte kan sökas eller presenteras på karta. Fullständigheten avseende geografiska data varierar än så länge kraftigt mellan kommuner och mellan olika slags trafikföreskrifter.

Så här gör du för att söka i kartan

 1. Markera de typer av föreskrifter du vill söka på, dvs. enbart de typer av föreskrifter du valt kommer att presenteras i sökresultatet. Om du inte valt några typer av föreskrifter räknas detta som att alla har valts.
 2. Klicka på zoomverktyget  och zooma in en plats i kartan. Upprepa tills du zoomat in tillräckligt.
 3. Använd markeringsverktyget  för att markera en plats i kartan. Du kan välja sökområde (radien) 25, 50 eller 100 meter (listan bredvid sökknappen).

  Karta markerad punkt
 4. Välj eventuellt ett annat datum i datumfältet för "Visa föreskrifter som trätt ikraft och som inte upphört att gälla <datum>".
 5. Klicka på Sök-knappen.
 6. Nu visas sökresultatet i form av en lista med trafikföreskrifter till höger om kartan.
  Karta markerad punkt med sökresultat
 7. Markera de föreskrifter du vill ska visas på kartan, detta gör du genom att markera kryssrutan till höger om föreskriften. Du kan även markera alla föreskrifter i en kategori på en gång. Detta gör du genom att markera kryssrutan som visas i rubriken för kategorin.
  Karta markerad punkt med resultat i kartbild
 8. Välj informationsverktyget  och klicka därefter på en föreskrift i kartan för att se mer information om den. Notera att den markerade föreskriften blir röd och att det även går att bläddra bland de i sökresultatet markerade föreskrifterna, detta gör du genom att använda pil-knapparna i informationsrutan. I den rutan finns även en ikon med ett förstoringsglas som zoomar in vald föreskrift. I informationsrutan visas den rödmarkerade föreskriftens beteckning och rubrik. Det går att öppna föreskriftsdokumentet genom att klicka på texten ”Visa föreskrift i eget fönster”.

  Karta med popup i kartbild

 

Beskrivning av verktyg och möjligheter att begränsa sökresultatet

Nedan följer en mer utförlig beskrivning av de verktyg och inmatningsfält som finns för att begränsa sökresultatet.

Startbild för karta

Beskrivning av verktygsfältet

Panoreringsverktyg

 Detta verktyg kan användas för att panorera i kartan. Notera att det även finns ett handpanoreringsverktyg (beskrivs nedan) som också kan användas för att panorera i kartan.

Zoomverktyg 1

 Detta verktyg kan användas för att zooma i kartan. Notera att det även finns ett annat verktyg (beskrivs nedan) som också kan användas för zoomning i kartan.

 

Handpanoreringsverktyg

 Klicka på denna ikon för att aktivera panoreringsverktyget. Panoreringsverktyget används för att panorera i kartan, dvs. för att kunna se andra områden som inte visas i kartan. Klicka på ikonen och klicka därefter i kartan och håll knappen nedtryckt, dra i kartan åt valfritt håll för att panorera i kartan.

 

Zoomverktyg 2

 Klicka på denna ikon för att aktivera zoom-verktyget som används för att zooma in/förstora ett område i kartan. Klicka i kartan och håll knappen nedtryckt för att dra en fyrkant runt det område som du vill förstora/zooma in.

 

Markeringsverktyg

 Klicka på denna ikon för att aktivera markeringsverktyget. Markeringsverktyget används för att markera den plats i kartan där du vill söka efter föreskrifter. Observera att när du klickat en gång i kartan med detta verktyg så blir informationsverktyget automatiskt valt.

 

Informationsverktyg

 Klicka på denna ikon för att aktivera informationsverktyget. Informationsverktyget används för att klicka på en föreskrift i kartan för att sedan få mer information om vald föreskrift.

 

Mätverktyg

 Klicka på denna ikon för att aktivera mätverktyget. Klicka på en plats i kartan och därefter på en annan plats och avsluta med dubbelklick. Avståndet kommer att visas i en informationsruta. Notera att du kan välja att ha fler brytpunkter när du mäter. Du avslutar alltid med dubbelklick.

 

Bläddra framåt

Zoom historik franåt Klicka på denna ikon om du vill zooma till nästa zoomningsläge. Observera att denna aktiveras enbart om verktyget ”Bläddra bakåt” använts.

 

Bläddra bakåt

Zoom historik bakåt Klicka på denna ikon om du vill zooma till föregående zoomningsläge.

 

Övriga möjligheter att begränsa sökresultatet

Utöver ovanstående verktyg finns även andra möjligheter att filtrera sökresultatet. Dessa är:

Filtrering av typ av föreskrift

Här finns möjlighet att filtrera på olika typer av kategorier av föreskrifter. Du kan markera en eller flera kategorier eller ingen alls (detta räknas som markering av alla kategorier).

 

Sökområde

Sökområde används för att välja en tolerans från den markerade punkten, dvs. om sökområdet är 25 meter tas alla föreskrifter med som berörs inom en radie om 25 meter från den markerade punkten.

 

Filtrering på ikraftträdande datum

Här finns möjligheter att välja ett datum då trafikföreskrifterna ska ha trätt ikraft. Om datumfältet lämnas blankt visar sökresultatet även föreskrifter som har upphört att gälla.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!