Båttransportvagn

Båttransportvagnar kan vara av två slag: efterfordon eller släpvagn.

Om vagnen saknar fjädringsanordning mellan hjul och chassi, räknas den som efterfordon och behöver inte vara registrerad. I annat fall är det en släpvagn som ska vara registrerad.

För alla båttransportvagnar gäller:

  • Lasten (båten) får inte sticka ut åt sidan mer än högst 20 cm.
  • Lasten (båten) får inte vara bredare än 260 cm.
  • Lasten (båten) får vara bredare, dock högst 310 cm, om den i övrigt uppfyller Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:141) om färd med bred odelbar last, kap. 2, se länk i menyn till höger).
  • Lasten (båten) får vara bredare, dock högst 350 cm, om den i övrigt uppfyller Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:141) om färd med bred odelbar last, kap. 2 och 3, se länk i menyn till höger. Om båten är bredare, måste man begära dispens.
  • Om vagnen saknar bromsar, får bruttovikten (vagn + last [båt]) inte överstiga dragfordonets bruttovikt. 

För en båttransportvagn som är efterfordon gäller dessutom:

  • Den högsta hastigheten är 30 km/tim.
  • Det ska finnas en godkänd LGF-skylt baktill.
  • Under mörker ska vagnen ha två röda lyktor och två röda reflexer bakåt och orange reflexanordningar åt sidorna.
  • Det är inte tillåtet att köra på motorväg eller motortrafikled.

För båttransportvagn som är släpvagn gäller bestämmelserna för släpvagnar.

Frågor och svar om båttrailer

En oregistrerad båttrailer är ett efterfordon, endast avsett att lasta en båt på. Ska du köra annan last än en båt, så ska vagnen vara registrerad som släp.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!