Hur gör jag användandet av mobiltelefon eller kommunikationsutrustning mer trafiksäker?

Våra tips är att du

  • förbereder det du kan före färden
  • låter eventuella medpassagerare ta dina samtal
  • passar på att ringa eller skicka sms när du ändå tar en paus
  • använder tekniska hjälpmedel som gör att du inte behöver hålla telefonen i handen, då kan du hålla händerna på ratten och behöver inte titta bort från vägen i samma utsträckning.