Passagerare

Det finns mycket att tänka på när det gäller säkerhet för alla som färdas i bil eller buss. Vissa saker är generella säkerhetsåtgärder, andra är fastställda i lag.

Läs om de nya reglerna som gäller från och med den 1 januari 2023 om undantag från bestämmelser om passagerare i bil, släpvagn och efterfordon.

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:99) och allmänna råd om undantag från bestämmelser om passagerare i bil, släpvagn och efterfordon

Antalet passagerare

Fler passagerare får inte tas med i en bil än den är registrerad för. Passagerare ska färdas på de platser som är avsedda för passagerare.

Undantag från regeln gäller i vissa fall:

  • Ytterligare passagerare som är barn får tas med i en bil om barnet  färdas på en plats som är utrustad med en särskild skyddsanordning för barn. Skyddsanordningen ska vara typgodkänd, rätt installerad och användas på avsett sätt.
  • Ytterligare passagerare får tas med i en bil med skåpkarosseri och bostadsinredning som hör till fordonsslaget lastbil, om bilen tagits i bruk före den 1 maj 2006. Passagerare måste färdas på ett annat lämpligt fast monterat säte.
  • Vid kortare färd i samband med anordnad kortege, uppvisning eller motsvarande får ytterligare passagerare tas med i en personbil som framförs med en hastighet av högst 20 kilometer i timmen. Dessa passagerare måste färdas på ett lämpligt fast monterat säte.
  • Ytterligare passagerare får färdas i en personbil en kortare sträcka i en anordnad kortege, uppvisning eller motsvarande. De ytterligare passagerare som tas med måste färdas på ett lämpligt fast monterat säte och fordonet får inte föras med en högre hastighet än 20 kilometer i timmen. 

För din säkerhet i bilen

Vid en kollision eller hastig inbromsning slungas alla lösa föremål iväg med våldsam kraft. Säkerheten inne i bilen handlar därför om att hålla både människor och packning på plats.
 
Om du blir påkörd bakifrån utsätts din rygg och nacke för stora krafter. För att minska risken för nackskador, ska du sitta så nära ryggstödet och huvudstödet som möjligt.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!