Tunnelkategorier

I trafikförordningen finns bestämmelser om indelning av vägtunnlar i tunnelkategorierna A, B, C, D och E. Indelningen i tunnelkategorierna grundas på tunnlarnas känslighet för olyckor vid transport av farligt gods genom tunneln.

I allmänhet tillhör en vägtunnel kategori A och märks då inte ut med ett vägmärke. Tillhör en vägtunnel kategori A gäller inga tunnelrestriktioner. För vägtunnlar som tillhör tunnelkategori B-E gäller olika tunnelrestriktioner för transport av farligt gods. Se 3 kap. 83 a-e § trafikförordningen.

Tunnelkategorin B är den kategori som har det minst stränga förbudet mot fordon som transporterar farligt gods, medan tunnelkategori E är den kategori som har det strängaste förbudet. Det är Länsstyrelsen som beslutar lokala trafikföreskrifter om att en vägtunnel ska tillhöra tunnelkategori B, C, D eller E.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!