Generella trafikregler

För att undvika trafikolyckor ska du som är trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna.

Du ska visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och personer som det framgår har ett funktionshinder eller en sjukdom som är till hinder för dem i trafiken. Du ska uppträda så att du inte i onödan hindrar eller stör annan trafik.

Du som är vägtrafikant ska visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen.

Du som är terrängtrafikant ska anpassa din färdväg, hastighet och färdsätt så att du inte stör människor och djur i onödan och så att du inte skadar någon annans mark eller växter.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!