Hastigheter

Här finns vägledande beslut i ärenden om hastighetsbegränsning, där Transportstyrelsen är högsta instans. Besluten kan inte överklagas.

Förändringar av hastighetsgränsen meddelas genom föreskrifter av kommuner eller länsstyrelser. Den vanligaste formen av föreskrifter är lokala trafikföreskrifter.

17 Beslut

Väg 882 Bergs bygdegård

Hastighetsbegränsning utom tättbebyggt område i anslutning till förskola.

Publicerades 2016-06-09

Hastighetsbegränsning inom områden m.m. i Lomma kommun

Transportstyrelsen bifaller överklagandet och upphäver Lomma kommuns beslut om föreskrifter och lokala trafikföreskrifter om hastighet

Publicerades 2016-05-26

Högsta tillåtna hastighet inom tättbebyggt område på vägar i Burgsvik och Hemse

Transportstyrelsen upphäver Länsstyrelsen i Gotlands län beslut i de överklagade delarna och fastställer kommunens beslut.

Publicerades 2012-05-25

Väg 568 i Tunbyn, Sundsvall

Transportstyrelsen avslår överklagandet.

Publicerades 2011-12-16

Oxenstiernsgatan, Stockholm

Regeringen har i trafikförordningen föreskrivit att lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet får meddelas om det är motiverat med hänsyn till trafiksäkerhet, framkomlighet eller miljö.

Publicerades 2011-11-15

E18 trafikplats Roslags Näsby

Länsstyrelsen hade i ett ärende om lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet på avfartsvägar till motorväg inte beaktat att avfartsvägarna ingick i motorvägen och att motorvägshastigheten därigenom gällde. Länsstyrelsen hade därför prövat ärenden utifrån fel förutsättningar.

Publicerades 2010-12-13

Väg 981 i Kungsbacka

Skäl har inte ansetts finnas för att sänka den högsta tillåtna hastigheten från 70 till 30 eller 50 kilometer i timmen på en sträcka vid en ridskola.

Publicerades 2010-05-10

Väg 912 i Tjusta

Skäl har inte ansetts finnas för att sänka den högsta tillåtna hastigheten från 70 till 50 kilometer i timmen under skoltid på en sträcka vid infarten till en skola.

Publicerades 2010-03-20

Högsta tillåtna hastighet inom tättbebyggda områden i Karlstads kommun

Högsta tillåtna hastighet inom tättbebyggda områden i Karlstads kommun.

Publicerades 2009-10-23

Högsta tillåtna hastighet inom tättbebyggda områden i Kils kommun

Transportstyrelsen avslår överklagandet om högsta tillåtna hastighet inom tättbebyggda områden i Kils kommun.

Publicerades 2009-10-23

Till toppen