Vägvisning

Här finns vägledande beslut i ärenden om att sätta upp eller ta ner lokaliseringsmärken för vägvisning, där Transportstyrelsen är högsta instans. Besluten kan inte överklagas.

Ett lokaliseringsmärke kan ange en väg till en ort, plats, inrättning eller anläggning.

19 Beslut

Naturreservat

Fråga om vägvisning till naturreservat från vägar som inte är den närmaste allmänna vägen.

Publicerades 2017-08-15

Circle K

Nedtagning av lokaliseringsmärke för vägvisning till bensinstation. Fråga om återkallelse av beslut om vägvisning.

Publicerades 2017-01-17

Hudiksvalls tingsrätt

Skäl fanns att vägvisa till tingsrätt på namngiven gata i tätort.

Publicerades 2016-04-26

Rastplats Kalmar

Fråga om vägvisning till rastplats, restaurang och informationsplats samt tillämpning av 1 kap. 3 § vägmärkesförordningen.

Publicerades 2016-03-01

Opus Bilprovning

Särskilda skäl har inte funnits för vägvisning till ackrediterat besiktningsorgan.

Publicerades 2015-06-18

Snabbladdningsstolpar i Göteborg

Ett företag begär vägvisning till snabbladdningsstolpar för elbilar på företagets kundparkering i Göteborg. Företaget ligger vid namngiven gata. Enligt Transportstyrelsens uppfattning är det inte sällsynt med laddplatser i Göteborg. 

Publicerades 2012-06-28

De sjungande stenarna

Märke H22, sevärdhet, har inte ansetts lämpligt för vägvisning till kulturpark som enligt länsstyrelsen saknade kulturmiljövärde av riksintresse.

Publicerades 2010-05-31

Svartlå

Endast namn som godkänts för offentlig kartproduktion har ansetts lämpliga på lokaliseringsmärken för vägvisning till ort.

Publicerades 2010-05-31

Vantinge Struts & Café

Upphävande av väghållningsmyndighetens och länsstyrelsens beslut om återkallelse av beslut att sätta upp märken för vägvisning till en strutsgård. Beslutet om återkallelse hade fattats utan stöd i lag.

Publicerades 2009-07-03

Näshulta socken

Fastställelse av väghållningsmyndighetens återkallelse av beslut om märken om sockengräns. Det återkallade beslutet hade inte fattats i enlighet med vägmärkesförordningen.

Publicerades 2008-04-25

Till toppen