Beslut i överklagningsärenden (trafikregler)

Här finns vägledande beslut i ärenden om trafikreglering som Transportstyrelsen prövat.

Transportstyrelsen prövar överklagade beslut i ärenden om trafikföreskrifter, att sätta upp eller ta bort vägmärken och för parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

De beslut som är tillgängliga här har Transportstyrelsen bedömt vara vägledande. Några av besluten har fattats av Vägverket. Det beror på att Vägverket tidigare prövade motsvarande beslut.

Transportstyrelsens föreskrifter

Under Regler för vägtrafik finns Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om

  • lokala trafikföreskrifter (TSFS 2015:60)
  • parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS 2009:73)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!