Miljöbilar

Begreppet miljöbilar används på olika håll i samhället, men någon samlad definition finns inte. Tanken är ändå att miljöbilar har liten klimatpåverkan och låga utsläpp av miljö- och hälsoskadliga avgaser. Även buller från bilen diskuteras i sammanhanget.

Förenklat kan man säga att en miljöbil bör vara energieffektiv med låga utsläpp av fossil koldioxid samtidigt som den är ren och tyst. När man pratar om miljöbilar brukar många typer av bilar innefattas. Både alternativbränslebilar som flexifuelbilar och hybridbilar men också snåla bilar med "vanliga" bensin- eller dieselmotorer, som påverkar miljön mer eller mindre.

Vilka miljöbilar som finns tillgängliga på marknaden finns att läsa exempelvis på Miljöfordons webbplats och bilsvar.se som är en tjänst genom Konsumentverket.

Miljöbilar och utsläppsklasser

Miljöbilar och utsläppsklasser (kallades tidigare för miljöklasser) är två olika saker. Men de hänger samman och begreppen blandas därför ibland ihop. 

Utsläppsklasser - nedsmutsning av luften

Enkelt uttryckt har utsläppsklasser att göra med de utsläpp som smutsar ner luften så att de påverkar hälsa och miljö. 

Sedan 1 maj 2011 indelas bilar i utsläppsklasser istället för miljöklasser. Alla personbilar och lätta lastbilar från 1993 och framåt är miljöklassade i Sverige.

Miljöbil - begrepp knutet till klimatfrågan

En miljöbil ska ha låga utsläpp av växthusgasen koldioxid. Den ska också vara så ren som möjligt ur avgassynpunkt, vilket betyder att den framför allt ska ha låga utsläpp av kolmonoxid, kolväten, kväveoxider och partiklar. 

Femårig skattebefrielse

Personbilar, husbilar, lätta lastbilar och lätta bussar som uppfyller särskilda miljökrav och som tas i bruk för första gången i Sverige skattebefrias under de första fem åren. Syftet med skattebefrielsen är att uppmuntra fler att köpa fordon som är bränsleeffektiva eller som drivs med förnybara bränslen.

Mer information om femårig skattebefrielse

Nedsättningen av förmånsvärdet på miljöbilar

Den som i tjänsten använder en miljöbil kan få ett lägre förmånsvärde för sin bil. Detta administreras av Skatteverket.

Mer information om fordonsskatt på Skatteverkets hemsida.

Supermiljöbilspremie

Supermiljöbilar som uppfyller EU:s senaste avgaskrav (Euro 5 eller Euro 6) och som enligt typgodkännandet släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning kan få en så kallad supermiljöbilspremie.   

Premien är 40 000 kronor om ägaren är en privatperson. Om ägaren är ett företag eller annan organisation är premien 35 % av prisskillnaden mellan nybilspriset för en supermiljöbil och närmast jämförbara bils pris, dock högst 40 000 kronor. 

Statlig upphandling och leasing

Statliga myndigheters inköp av personbilar och lätta lastbilar ska enligt förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor vara miljöbilar. Se länkar till höger.

Mer information i förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!