Utbildning

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som ställs av sjömän till Transportstyrelsen angående utbildning. 

Frågor och svar

Logga in på Mina sidor för sjömän. Klicka på "Rapporter", välj "Sjötjänstutdrag" i listan och klicka sen på "Skapa".

På sjötjänstutdraget finns information om genomförda utbildningar, mönstringar, behörigheter, specialbehörigheter, certifikat och datum för senaste genomförda läkarintyg för sjöfolk.

Har du genomfört en utbildning som inte syns på sjötjänstutdraget kontaktar du utbildningsanordnaren. Endast utbildningsanordnarens e-tjänst utbildarwebben kan föra in utbildningar på sjötjänstutdraget.

Har du fått ett läkarintyg som inte syns på sjötjänstutdraget kontaktar du läkaren. Endast läkarnas e-tjänst sjöläkarwebben kan föra in läkarintygen på sjötjänstutdraget.

Har du tjänstgjort på fartyg över 20 brutto som inte syns på sjötjänstutdraget kontaktar du rederiet. Endast redarnas e-tjänst redarwebben kan föra in mönstringar på sjötjänstutdraget.

Logga in på Mina sidor för sjömän. Klicka på "Rapporter", välj "Sjötjänstutdrag" i listan och klicka sen på "Skapa".

På sjötjänstutdraget finns information om genomförda utbildningar, mönstringar, behörigheter, specialbehörigheter, certifikat och datum för senaste genomförda läkarintyg för sjöfolk.

Har du genomfört en utbildning som inte syns på sjötjänstutdraget kontaktar du utbildningsanordnaren. Endast utbildningsanordnarens e-tjänst utbildarwebben kan föra in utbildningar på sjötjänstutdraget.

Har du fått ett läkarintyg som inte syns på sjötjänstutdraget kontaktar du läkaren. Endast läkarnas e-tjänst sjöläkarwebben kan föra in läkarintygen på sjötjänstutdraget.

Har du tjänstgjort på fartyg över 20 brutto som inte syns på sjötjänstutdraget kontaktar du rederiet. Endast redarnas e-tjänst redarwebben kan föra in mönstringar på sjötjänstutdraget.

Logga in på Mina sidor för sjömän. Klicka på "Rapporter", välj "Sjötjänstutdrag" i listan och klicka sen på "Skapa". Här kan du se vilka utbildningar som rapporterats in från godkända utbildningsanordnare. Om du inte kan se din utbildning kontaktar du utbildningsanordnaren.

Ett läkarintyg för sjöfolk är ett krav för att få påbörja en utbildning för fartygsbefälsexamen klass VIII, maskinbefälsexamen klass VIII och grundläggande säkerhet (basic safety).

Övriga utbildningar gäller krav om läkarintyg för sjöfolk vid ansökan om behörighet och specialbehörighet för ROC och specialbehörighet för GOC.

Den som utbildar sig inom sjöfart bör vara väl medveten om att ett läkarintyg alltid är ett krav vid tjänstgöring och praktik på yrkesverksamma fartyg över 6 meter. Mer om vilka krav som ställs för ett godkänt läkarintyg för sjöfolk kan du läsa om här.

Klicka här och välj "Öppen lista utbildningar" och klicka sen på "Skapa".

En behörighet eller specialbehörighet som är utfärdat av en sjöfartsmyndighet inom EU/EES är inte godkända för tjänstgöring i Sverige men du har möjlighet att ansöka om endorsement hos Transportstyrelsen.

Ett certifikat som är utfärdat av en sjöfartsmyndighet inom EU/EES är godkända för tjänstgöring i Sverige.

För att erhålla ett certifikat från Transportstyrelsen måste en ny godkänd grundutbildning genomgås. Grundutbildningen får inte vara äldre än 5 år vid ansökningstillfället och inte äldre än 1 år för fortbildning. Det går inte, p.g.a. EU-direktiv, att förnya ett utländskt certifikat med en svensk fortbildningskurs.

Lista med godkända utbildningar och utbildningsanordnare.

En utbildning som ska ligga till grund för en ansökan om behörighet, specialbehörighet eller certifikat hos Transportstyrelsen måste vara genomförd i Sverige och vara godkänd av Transportstyrelsen. Samma regler gäller för svenska utbildningar som grund till ansökan hos sjöfartsmyndigheter i andra länder inom EU/EES. Dessa regler styrs genom ett EU-direktiv.

Lista med godkända utbildningar och utbildningsanordnare.

Har du en utomeuropeisk sjökaptensexamen eller sjöingenjörsexamen kontakta Universitets- och högskolerådet.

För att Transportstyrelsen ska kunna utfärda ett certifikat, specialbehörighet eller behörighet till dig så måste du ansöka inom 5 år från det datum som står angivet på ditt kursbevis om du gått en grundutbildning. För fortbildningskurser måste du ansöka inom 1 år från det datum som står angivet på ditt kursbevis.

 

IMO 60 och IMO 80 är en benämning på marina säkerhetsutbildningar som används av ett flertal länder, vad som ingår i dessa kurser finner du nedan.

IMO 60 = Basic Training

STCW A-VI/1-1    Sjöräddning/sjösäkerhet
STCW A-VI/1-2    Grundläggande brandkurs
STCW A-VI/1-3    Elementary First Aid
STCW A-VI/1-4    Personlig säkerhet

IMO 80 = Advanced Safety Training

STCW A-VI/3    Advanced fire fighting
STCW A-VI/4-1 Medical First Aid
STCW A-VI/2-1 Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

Kurserna i IMO 60 ingår i grundläggande säkerhet, kurserna i IMO 80 ligger som separata certifikat i Sverige. För att få fortsätta med din tjänstgöring efter 31 december 2016 ska dina certifikat vara utfärdade i enlighet med STCW-Manila. Du kan enkelt ta reda på om de är det genom att kontrollera om de är utskrivna på ett blått papper.

Läs mer om hur STCW-Manila påverkar dig i din tjänstgöring och vad du behöver göra för att få de nya blåa certifikaten.

 

 

Information om hur du kan finna kopior av äldre förarintyg, skepparexamen eller kustskepparexamen kan du läsa om här.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!