Risk för kortslutning på Volvo Penta-båtmotorer som kan medföra brand eller explosion

2011-07-28

Volvo Penta har den 14/7 2011 gått ut med ett tillkännagivande angående risken för kortslutning i Volvo Pentas inombordsmotor D11 med serienummer 7011001046 till och med 7011230398.

Generatorkabeln på vissa motorer kan nöta mot en skarp kant på generatorn eller oljereturledningen från turbon vilket kan orsaka kortslutning med risk för brand och explosion.

Kontakta närmaste auktoriserade Volvo Penta-handlare om ni har en båt med en motor som omfattas av tillkännagivandet.