DMLC, Part 2 (Försäkran om överensstämmelse MLC)

Här hittar du som är redare information om "DMLC, del 2", den försäkran som du ska fylla i för fartyget. Försäkran ska godkännas av antingen Transportstyrelsen eller en erkänd organisation, beroende på vilken organisation som ansvarar för tillsynen av fartyget.

Ett sjöarbetscertifikat är ett bevis på att fartyget uppfyller kraven i sjöarbetskonventionen.

Redare ska fylla i DMLC, del 2

För att kunna få sjöarbetscertifikatet ska redaren fylla i "deklaration om överensstämmelse" (DMLC, del 2).

Läs gärna "instruktion till att fylla i DMLC, del 2" som ett stöd när du ska fylla i blanketten.

Den ifyllda DMLC del 2 ska skickas antingen till Transportstyrelsen eller till en erkänd organisation. När redaren lämnat in DMLC del 2 och fått den godkänd ska fartyget besiktas för att verifiera att redarens åtagande enligt DMLC del 2 är implementerat i fartyget. Se flödesschema.

Varför behövs certifikatet?

Vid en hamnstatskontroll underlättar det betydligt om redaren kan visa upp ett sjöarbetscertifikat. Om allt ser bra ut efter en snabb inspektion av fartyget, räcker det att inspektören granskar certifikatet.

Ett fartyg som inte kan uppvisa ett sjöarbetscertifikat vid en hamnstatskontroll riskerar att behöva genomgå en mer utökad inspektion i hamn. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!