Hälsorisker med asbest

Asbestfibrer är små och lätta och kan sväva fritt i luften, ofta i flera dygn. De lösa asbestfibrerna förs med inandningsluften via luftvägarna in i lungorna. Fibrerna är så små att de kan nå ända ner i de finaste lungblåsorna.

De tjockaste fibrerna fångas upp och förs av flimmerhåren upp i svalget och sväljs ner och hamnar på så sätt i magen. Inandning av asbestfibrer kan leda till följande sjukdomstillstånd:

Under de senaste 20–30 åren har ett stort antal utländska och svenska undersökningar visat att asbestos, mesoteliom och cancer förekommer i större omfattning är normalt inom alla yrkesgrupper som hanterar asbest. Trots Sveriges tidiga förbud mot installation av asbest och skärpta regler insjuknade 20 arbetare mellan 20 och 30 år i mesotheliom under åren 1996- 2005. (Källa: Arbetarskydd 28 mars 2008).

Klicka på det sjukdomstillstånd du vill läsa mer om

Om asbestfibrer fastnat på lungsäcksbladet kan det leda till förtjockningar av bindväv, så kallat pleuraplack, som senare kan förkalkas.

Förtjockningarna bildas i lungsäcken mot diafragman, men även vid hjärtsäcken. Plack kan även bildas i bukhinnan, sannolikt genom nedsvald asbest.

Pleuraplack ger i regel inte upphov till besvär eller funktionsnedsättning, men undantag finns. Förtjockningarna bör betraktas som ett tecken på asbestexponering.

Asbestos innebär en ökning av mängden bindväv i lungorna vilket leder till nedsättning av lungfunktionen och till invaliditet på grund av andningssvårigheter.

Asbestos drabbar bara den som utsatts för mycket höga halter asbest under lång tid. Asbestos finns i olika svårighetsgrader och om sjukdomen upptäcks tidigt kan man genom att stoppa exponeringen göra att sjukdomen avstannar eller fortskrider mycket långsamt.

Hälsokontroller av asbestexponerade innehåller undersökningar som ska upptäcka denna sjukdom tidigt, bland annat lungröntgen och spirometri.

Asbest kan orsaka lungcancer. Sådan lungcancer skiljer sig inte från den som man kan få som rökare.

Risken är kopplad till hur mycket asbest man utsatts för. Isoleringsarbetare som under många år arbetat med asbest har haft en cirka femfaldig riskökning för lungcancer. Personer som har arbetat länge på varv med asbest har ofta haft en fördubblad risk.

Både rökare och ickerökare drabbas. Eftersom rökare redan från början löper en betydligt högre risk innebär det att risken för rökande asbestarbetare är särskilt hög.

Risken att drabbas är mindre om man utsätts för låga halter asbest.

Mesoteliom är en mycket allvarlig tumörform som drabbar ett hundratal personer i Sverige varje år. Flertalet av dessa har fått sjukdomen genom yrkesmässig asbestexponering långt tillbaka i tiden.

Mesoteliom uppträder först 20-40 år efter det att asbestexponeringen började och den kan uppkomma även efter exponering för miljö med låga halter av asbestfibrer.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!