Harmoniserade standarder

Observera att fritidsbåtsdirektivet och Transportstyrelsens föreskrifter kompletteras av harmoniserade standarder som innehåller detaljer om hur de grundläggande kraven kan uppfyllas. 

Standarder Beskrivning
Harmoniserade standarder Dessa standarder ges ut av den Europeiska standardiseringsorganisationen CEN och även av SIS förlag i Sverige. Ingen av standarderna finns dock på svenska.