Oseriös CE-märkning

För att undvika problem är det viktigt att kontrollera att CE-märkningen är äkta. Var försiktig med att anlita någon som säger sig kunna utföra CE-märkning och kontrollera att allt står rätt till med märkningen om du ska importera. 

Oseriös CE-märkning vid import

Vi vill varna för oseriösa företag som säljer utländska båtar för import. Företagen erbjuder kunden hjälp med att köpa, CE-märka och importera båten till Sverige. Pengarna krävs ofta i förskott och det förekommer att kunden aldrig får någon båt eller får hem ett vrak.

Falsk CE-märkning

För båtar som levereras av oseriösa företag är CE-märkningen bara en bluff och köparen har lurats att skriva under handlingar som senare visar sig vara importhandlingar. Köparen blir helt ansvarig för att båten är korrekt CE-märkt, med allt vad det innebär.

Det har också visat sig att många båtar som importerats har kommit via Tyskland, där företag som inte är behöriga att utföra CE-märkning har utfärdat dokument som ska visa att båtarna är CE-märkta. CE-märkningen har då ingen giltighet eller värde.

Oseriösa utförare av CE-märkning

Det finns många företag på marknaden som säger sig kunna utföra CE-märkning på båtar. Ett sådant påstående är felaktigt. Det är bara tillverkare eller privatimportörer som får sätta på CE-märket. Lurendrejare är vanligt förekommande. Kolla upp dem noga, var kritisk och väl insatt.

Var uppmärksam om CIN börjar med DE-NYA

Om identifikationsnumret börjar med DE-NYA finns skäl att vara extra försiktig. Ingen godkänd CE-märkning har hittills konstaterats med dessa tecken.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!