Köpa CE-märkt

Informationen på den här sidan vänder sig till dig som planerar att köpa en båt, vattenskoter, båtmotor eller utrustning till båt med CE-märkning och vill kontrollera att det står rätt till med märkningen.

Vad du bör kontrollera

En CE-märkt båt ska ha en tillverkarskylt med CE-märket, ett identifikationsnummer (CIN), en försäkran om överensstämmelse och en instruktionsbok.

Du behöver känna till:

Produkter som inte behöver CE-märkas

Produkter som tillverkades eller importerades före 1998 är inte CE-märkta eftersom det kravet kom först senare. Fritidsbåtar som är tillverkade eller importerade efter 1998 ska alltid vara CE-märkta. Läs mer om vilka produkter som ska vara CE-märkta och vilka som är undantagna:

Produkter som ska CE-märkas

Var uppmärksam när du importerar båt, CE-märkning kan saknas

Tyvärr finns det båtar som importerats utan att kravet på CE-märkning uppfyllts och båtar med en CE-märkning som är felaktigt eller bristfälligt utförd. Båthandlare eller mäklare ska inte sälja sådana båtar. Du som köpare har rätt att förvänta dig att den båt som en handlare eller mäklare säljer uppfyller gällande krav.

Oseriös CE-märkning

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!