• Tillverkaren och importören ansvarar för att produkter uppfyller krav på CE-märkning.
  • Distributörer och de som tillhandahåller produkterna har skyldighet att kontrollera att produkter är korrekt CE-märkta.
  • Den som bygger om eller gör ändringar så att de ”grundläggande kraven” inte längre uppfylls måste se till att CE-märkningen görs om.