Produkter ska CE-märkas om de är:

 • Nya produkter på marknaden
  När nytillverkade produkter släpps ut på marknaden eller tas i bruk, oavsett om de tillverkats inom EU eller i något annat land.
 • Begagnade privatimporterade produkter
  När en begagnad produkt privatimporterats till ett EU-land och tas i bruk.
 • Ändrade produkter
  • När en produkt är ny och sedan ändras på ett sätt som skulle kunna påverka dess säkerhet eller medföra att kraven inte uppfylls.
  • När en produkt eller en produkts användningssätt inte fallit inom regelverkets tillämpningsområde och sedan ändras så att regelverket blir tillämpligt