×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

En tillverkarskylt ska monteras väl synlig i närheten av förarplatsen. Den ska fästas väl så att det krävs verktyg för att demontera skylten. Ofta tillhandahåller det anmälda organet en tillverkarskylt.

Följande uppgifter ska finnas på skylten:

  • Uppgifter om tillverkaren
    • registrerade firmanamn eller varumärke
    • kontaktadress
  • CE-märkningen
  • Båtens konstruktionskategori
  • Den rekommenderade maximala lasten, inklusive vikt av utombordsmotorer, men exklusive fasta tankars innehåll
  • Det rekommenderade antalet personer

Skylt för motordrivna båtar under åtta meter

Motordrivna båtar med en längd under åtta meter ska dessutom vara försedda med märkning om maximal motorstyrka som helst ska anges på tillverkarskylten. Även i övriga båtar är det tillåtet att på skylten ange den maximala motoreffekt de konstruerats för.