En instruktionsbok ska innehålla alla nödvändiga uppgifter för en säker användning av produkten och för att buller och avgaser inte ska överskrida gränsvärden när de används på ett normalt sätt.

I en instruktionsbok ska det finnas uppgifter om:

  • Montering
  • Installation
  • Användning
  • Underhåll

Om båten levererats från tillverkaren utan de brandsläckare som krävs ska instruktionsboken innehålla anvisningar för typ, storlek och placering av brandsläckare.

Språk

Instruktionsboken ska vara på svenska om produkten ska säljas på den svenska marknaden. Ska produkten säljas i något annat land är det landets krav på språk som gäller.

Ta hjälp av standarder

Det finns en standard som beskriver hur en instruktionsbok ska upprättas, ISO 10240. Tänk på att andra standarder som är listade i Försäkran om överensstämmelse kan ha krav på att ytterligare information ska ingå i instruktionsboken. Det är alltid den senaste utgåvan av varje standard som ska användas.

Anvisningar för motorer

Tänk på att anvisningarna för motorer ska vara baserade på långtidsprovning och beräkning av materialförslitning. Maxeffekt ska anges för motorer.