En särskild försäkran om överensstämmelse ska fyllas i för dessa motorer. Försäkran ska omfatta avgaskraven. För en båt med sådan motor måste båttillverkaren själv i sin försäkran om överensstämmelse visa hur båten uppfyller bullerkraven tillsammans med övriga grundläggande krav samtidigt som motortillverkarens anvisningar följts. Båtens försäkran om överensstämmelse omfattar därmed även bulleregenskaperna.

Försäkran om överensstämmelse för motorer utan inbyggt avgassystem