Tillverka

Du som tillverkare ansvarar för att produkterna uppfyller regler för CE-märkning. Här kan du läsa mer vilka som räknas som tillverkare och vilka skyldigheter det innebär.

Definition av tillverkare

Du som tillverkar eller låter tillverka en produkt till försäljning under eget namn eller varumärke räknas som tillverkare.

Som tillverkare av CE-märkta båtar eller vattenskotrar ska du ha en tillverkarkod (MIC) registrerad hos Transportstyrelsen.

Ansök om tillverkarkod (MIC)

Utfärdade tillverkarkoder (MIC)

Tillverkarens skyldigheter

Som tillverkare är du ansvarig för att produkterna uppfyller regler för CE-märkning. Även om ett anmält organ använts för certifieringen, ligger ansvaret hos dig som tillverkare att se till att båten/produkten uppfyller kraven för märkningen.

Du har samma skyldigheter som en tillverkare om du:

 • är importör eller distributör och säljer produkter under eget namn eller varumärke,
 • ändrar en båt på ett sätt så att kraven för CE-märkning påverkas.

Tillverkare har en skyldighet att bedriva ett skadeförebyggande arbete.  Du har som tillverkare skyldighet att bedöma risker och följa upp produktklagomål och vidta de åtgärder som behövs så att felaktiga eller farliga produkter inte kommer ut på marknaden. Du ska informera distributörerna om något är fel och återkalla eller dra tillbaka produkterna.

En viktig uppgift är att anmäla om farliga produkter till Transportstyrelsen och att meddela tillverkaren.

Anmäl farliga produkter

Så här går det till att CE-märka

 1. Prova och bedöm om överensstämmelse
  Bedöm om produkten överensstämmer med kraven.
 2. Ta fram teknisk dokumentation
  Tillverkaren ska ta fram en teknisk dokumentation som beskriver båtens/produktens konstruktion, tillverkning och funktion. Den ska också på ett tydligt sätt visa hur båten/produkten uppfyller de grundläggande kraven, samt vara överskådlig.
 3. Skriv under försäkran om överensstämmelse
  När du upprättat den tekniska dokumentationen och slutfört "bedömning av överensstämmelse" ska en försäkran om överensstämmelse skrivas under.
 4. Sätt på CE-märke, tillverkarskylt och CIN-kod

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!