×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Privatimportera

Om produkter är korrekt CE-märkta får de privatimporteras. Om de inte är det ska de genomgå en efterkontroll innan de förtullas.

Definition av privatimportör

Privatimportören ska vara etablerad i något EU-land och i samband med icke-kommersiell verksamhet importera en produkt från ett tredjeland i syfte att ta den i bruk för egen del.

Om produkten inte är CE-märkt

Produkter som inte redan är korrekt CE-märkta ska genomgå en så kallad efterkontroll (Post Construction Assessment, PCA). Därefter kan de förtullas och importproceduren avslutas och produkterna tas i bruk. Korrekt CE-märkta produkter får privatimporteras som alla andra varor.

Båtar som bevisligen funnits inom EU/EES innan de berördes av krav på CE-märkning behöver inte CE-märkas om de återimporteras till ett EU/EES-land.

Efterkontroll utförs av ett anmält organ

Varje enskilt exemplar av produkten måste genomgå en efterkontroll. Privatimportören ska utföra eller låta utföra provning, beräkningar med mera, och säkerställa att alla tillämpliga krav för CE-märkning är uppfyllda. Resultatet av detta tillsammans med en beskrivning av produkten utgör den tekniska dokumentationen. Den tekniska dokumentationen ska vara lika omfattande som om privatimportören hade tillverkat produkten.

Anmälda organ bedömer överensstämmelse

Bedömningen av överensstämmelse kan endast utföras av ett anmält organ. Det anmälda organet bedömer om produkten uppfyller kraven för att få CE-märkas med utgångspunkt från den tekniska dokumentationen.

När det anmälda organet är färdigt med sin undersökning, beräkning, provning och bedömning ska eventuella fel och brister åtgärdas. Efter det utfärdar det anmälda organet ett intyg och en rapport om överensstämmelse samt, om det är fråga om en båt eller en vattenskoter, ett identifikationsnummer (CIN).

Anmälda organ delar ut identifikationsnummer (CIN)

Det är alltså det anmälda organet som delar ut CIN. När det anmälda organet utfärdat rapporten om överensstämmelse och båten försetts med CIN finns det underlag som krävs för att utföra CE-märkningen. Eventuella tidigare CIN-märkningar bör inte ändras.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!