Visning på mässor

På mässor kontrollerar Transportstyrelsen CE-märkningen genom marknadskontroller. Som utställare behöver du därför kunna visa upp giltiga CE-märkningsdokument och/eller tydligt visa om du ställer ut icke CE-märkta båtar.

Utställare av CE-märkta produkter

Som utställare av CE-märkta produkter ska du kunna visa Transportstyrelsen:

  • Försäkran om överensstämmelse
  • Instruktionsbok

Utställare av icke CE-märkta produkter

Om du ställer ut en prototyp eller ett visningsexemplar som ännu inte blivit CE-märkt behöver det tydligt skyltas att produkten inte är CE-märkt och därför inte är till försäljning.

Se exempel:

Så skyltar du

Skyltarna bör vara minst A4-storlek och ska sitta så att de är lätta att se för eventuella spekulanter. Det är utställarens ansvar att se till att skylten finns på plats och att den inte försvinner.

Vad händer om skylt saknas?

Om en utställare saknar skylt, eller om den inte syns tydligt eller plockas bort under utställningen, kan Transportstyrelsen utkräva en sanktionsavgift.

Okej att teckna order innan CE-märkning

Det är tillåtet att teckna order på en produkt innan den blivit CE-märkt under förutsättning att den är CE-märkt när den levereras.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!