Skyldigheter

En distributör ska bland annat kontrollera att de produkter som tillhandahålls har CE-märkning, försäkran om överensstämmelse, instruktionsbok och identifikationsnummer (CIN).

Kontrollera CE-märkningen

En distributör som tillhandahåller en produkt på marknaden ska verifiera att produkten har:

  • CE-märke
  • Identifikationsnummer (CIN)
  • Försäkran om överensstämmelse
  • Instruktionsbok
  • Tillverkarskylt

Kontrollera CE-märkning 

Ha kunskap om produkter som ska CE-märkas

Det är viktigt att ha koll på vilka produkter som ska vara CE-märkta  och veta vilka språkkrav som gäller för dokumenten.

Sälj bara produkter som uppfyller kraven

Om distributören anser, eller har anledning att anta, att produkten inte uppfyller kraven för CE-märkning får produkten inte tillhandahållas på marknaden förrän det åtgärdats. Distributören kan också välja att återkalla eller dra tillbaka produkten. Om produkten bedöms utgöra en risk ska tillverkaren eller importören och Transportstyrelsen informeras. Det kan anmälas via länk här nedan:

 Anmälan om farlig produkt

Bevara dokumentation i tio år

I tio år ska en distributör bevara dokumentation som behövs för att:

  • spåra produkternas ursprung,
  • se vem  produkterna levererats till.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!