Distribuera

Definition av distributör

En distributör är en fysisk eller juridisk person som genom kommersiell verksamhet tillhandahåller produkter på marknaden. Distributörer får bara tillhandahålla produkter som uppfyller kraven på CE-märkning.

Visning på mässor

Icke CE-märkta produkter får visas på mässor under vissa förutsättningar. En skylt måste tydligt ange att produkten inte uppfyller kraven för CE-märkning och därför inte är till försäljning förrän kraven är uppfyllda.

Visning av båtar

Distributörens skyldigheter

En distributör ska bland annat kontrollera att de produkter som tillhandahålls har CE-märkning, försäkran om överensstämmelse, instruktionsbok och identifikationsnummer (CIN).

Distributörens skyldigheter

Transportstyrelsen är den myndighet som genom marknadskontroll övervakar att distributörer lever upp till sina skyldigheter.

En privatperson kan räknas som distributör

En privatperson som sålt en båt genom kommersiell verksamhet betraktas som distributör och berörs därmed av kraven ovan.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!