Bygga om

Fritidsbåtar, vattenskotrar och motorer som byggs om eller ändras får inte tas i bruk eller släppas ut på marknaden utan att CE-märkas.

CE-märkning baserad på efterkontroll ska göras när:

  • en fritidsbåt, vattenskoter eller motor har genomgått en omfattande förändring eller ombyggnad,
  • en båts eller vattenskoters avsedda ändamål har ändrats så att den omfattas av kraven på CE-märkning.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!