Utrustning

Vad som är lämplig utrustning för din båt beror på flera faktorer. Exempelvis båtens storlek, framdrivningssätt, egenskaper och installationer är viktiga. Färdens längd, årstiden och vädret är andra faktorer. Även typen av farvatten har betydelse.

Använd listorna på den här sidan som stöd när du väljer ut vad som är lämplig utrustning för din båt och den aktuella färden. Uppställningen utgår från vad du bör ha med för att klara vissa situationer.

Flytväst ska finnas till alla ombordvarande och vara påtagen utom när det inte finns risk att falla i vattnet. Säkerhetskontakt (dödmansgrepp) ska vara kopplad till föraren så att båten stoppar om föraren faller över bord.

Listor för stöd 

Ankra, förtöja, bogsera, bli bogserad, förhala samt manövrera i trånga utrymmen

 • paddel
 • båtshake
 • linor
 • fendrar
 • ankare
 • reservankare
 • drivankare

Navigera och ta emot väderprognoser

 • sjökort (papperssjökort i reserv om digitalt sjökort används)
 • kikare
 • navigator
 • sjökortsplotter
 • kompass
 • utrustning för att mäta kurs och distans
 • radiomottagare
 • mobiltelefon, dator med internetuppkoppling

Båten ska kunna höras och synas på radar och kunna upptäcka radarutrustade fartyg i nedsatt sikt

 • tuta (om det saknas, fast monterat signalhorn)
 • skeppsklocka
 • radarreflektor
 • AIS

Synas i mörker

 • typgodkända lanternor (gångljus och ankarlanterna)
 • ficklampa eller pannlampa med extra batterier

Kunna utföra viktiga uppgifter i mörker

 • sladdlampa
 • ficklampa eller pannlampa
 • reservbatterier

Hantera fel såsom motorstopp, elfel, läckage, beknip, rigg- och segelproblem samt personer som trasslat in sig i nät eller linor

 • kniv
 • öskar
 • verktyg
 • reservdelar
 • pluggmaterial som fungerar i skadade bordgenomföringar
 • elsäkringar
 • smörjmedel
 • rostlösande olja
 • fuktskyddsspray
 • tejp
 • segelsömnadsutrustning
 • utrustning för att kapa vajer

Släcka brand ombord

 • brandfilt
 • handbrandsläckare (minst en tvåkilos pulversläckare)
 • hink med lina

Ingen släckare bör ha mindre kapacitet än 5A/34B. I allmänhet bör släckkapaciteten totalt vara minst 8A/68B, normalt en tvåkilos pulversläckare.

Med CE-märkta båtar ska följa en instruktionsbok som anger storlek och vilken typ av släckare som ska finnas i båten.

Hålla personer kvar ombord vid arbete på däck i sjö och hårt väder

 • säkerhetssele med två linor som kan krokas fast

Hålla personer som fallit över bord flytande och synliga

 • räddningsväst eller annan typ av flytväst eller flytoverall för alla ombord
 • kastlina
 • livboj
 • livbojsljus/nödljus
 • man över bord-markering enligt IOR
 • navigator med man över bord-funktion

Ta ombord personer från vattnet

 • flytväst
 • sele eller overall med fäste för säkerhetslina
 • räddningsstege

Påkalla uppmärksamhet samt kalla på hjälp i nödsituation

 • VHF med DSC med positionssändning
 • vattentät bärbar VHF eller mobiltelefon i vattentät påse eller mer avancerad nödsignalutrustning såsom PLB eller EPIRB
 • röda handbloss

Ta hand om personskador

 • första förband
 • sårtvätt

Överge båten och hålla ihop besättningen skyddad mot nedkylning och överbrytande sjö

 • flytoveraller
 • varma kläder
 • flytvästar
 • jolle
 • räddningsflotte
 • isolerfiltar
 • visselpipor

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!