Sea Ray

  • Produkt: Fritidsbåt
  • Märke: Sea Ray
  • Modell: 265 DAE, 305 DAE och 355 DAE
  • Tillverkare: Brunswick Marine EMEA
  • Tillverkningsland: Polen
  • Enligt anmälan berörs 51 båtar

Beslut 2016-08-22

Båtarnas brister

Den manuella utlösningen av brandskyddsutrustningen i de berörda båtarna fungerar inte tillfredställande.

Risknivå

Tillverkaren bedömer att risknivån är låg.

Konsumentinformation

Enligt uppgift har tre båtar av de aktuella modellerna levererade till Sverige. Om ni är innehavare av en båt av den aktuella modellen ska ni kontakta er återförsäljare. I Sverige har båtar levererats till Marina Marbella Sweden AB.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!