Quicksilver Pilothouse

  • Produkt: Bordgenomföring i s.k. fiskutrymmen (boxar)
  • Märke: Quicksilver Boats
  • Berörda motormodeller: CAPTUR 605 / 675 Pilothouse
  • Importör: -
  • Tillverkningsland: Belgien
  • Enligt anmälan gäller det endast båtar tillverkade november 2013-juli 2015
  • Ärendenummer TSS 2017-1115

Bordgenomföringens brister

Bordgenomföringen är felaktigt monterad

Risknivå

Låg, inga incidenter har rapporterats.

Konsumentinformation

Ägare till båtar tillverkade mellan november 2013 och juli 2015 uppmanas att snarast möjligt kontakta närmaste återförsäljare.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!