Quicksilver- och Utternbåtar

  • Produkt: Ryggstöd säte placerat i aktern
  • Märke: Quicksilver 755 Cruiser, Uttern D70, Uttern T70
  • Importör: Brunswick Marine in EMEA
  • Tillverkningsland: Polen
  • Enligt anmälan har 23 stycken Uttern D70 och 7 stycken Uttern T70 levererats till Sverige. Däremot finns inga Quicksilver 755 Cruiser levererade till Sverige.
  • Ärendenummer TSS 2018-1109

Ryggstödets brister

Felaktig montering av fästplattorna i ryggstödet på det aktre sätet i båtarna. Detta kan medföra att ryggstödet ger vika och att personer triller baklänges och skadas.

Risknivå

Låg. Inga incidenter har rapporterats.

Konsumentinformation

Ägare till angivna båtmodeller uppmanas att snarast möjligt kontakta närmaste återförsäljare.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!