Quicksilver med Wallas-värmare

  • Produkt: Fritidsbåt / Värmare
  • Märke: Quicksilver / Wallas dieselvärmare 40DT
  • Modell: 755 Pilothouse (-15,-16), Activ 855 Cruiserinboard (-16), 905 Pilothouse (-15,-16)
  • Tillverkare: Brunswick Marine / Wallas-Marin
  • Tillverkningsland: Polen / Finland

Brister

Ett antal båtar av de ovan uppräknade modellerna är utrustade med en dieseldriven Wallasvärmare av modell 40DT. Vissa av dessa värmare kan ha en felaktig luft- bränsleblandning som kan orsaka överhettning av värmaren så att närliggande delar som kablar och glasfiberlaminat kan smälta och i värsta fall fatta eld.

Risknivå

Medel. Inga olyckor har noterats.

Konsumentnivå

Om ni är ägare till en båt av de aktuella modellerna ovan och som är utrustad med den aktuella värmaren ska värmaren inte användas innan den kontrollerats av återförsäljaren av båten.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!