Honda elektroniskt växel/gasreglage iST

  • Produkt: Elektroniskt växel/gasreglage för utombordsmotorer
  • Märke: Honda iST
  • Berörda motormodeller: BF 200D, BF 225D och BF 250D
  • Importör: Honda Motor Europé Ltd
  • Tillverkningsland: Japan
  • Enligt anmälan har 34 motorer med det berörda systemet levererats till Sverige
  • Ärendenummer TSS 2017-294

Reglagesystemets brister

Felaktig lödning och/eller korrosion kan leda till ofrivillig växelinkoppling eller att växel inte kan läggas i neutralläge.

Risknivå

Allvarlig. 22 incidenter har rapporterats.

Konsumentinformation

Ägare till motorer med det angivna reglaget uppmanas att inte använda motorerna innan växelmanöverenheten har bytts ut och att snarast möjligt kontakta närmaste återförsäljare.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!