Evinrude utombordsmotor

  • Produkt: Utombordsmotor
  • Märke: Evinrude 
  • Berörda modeller: Evinrude E-TEC G2 150-300 HP
  • Importör: -
  • Tillverkningsland: Belgien
  • Enligt anmälan gäller det endast motorer tillverkade i juni-juli 2017
  • Ärendenummer TSS 2017-1894

Brister

Muttrarna på växellådan, och i vissa fall avgassystemet, kan lossna vilket kan innebära att växellådan frigörs från motorn.

Risknivå

Hög, inga incidenter har rapporterats.

Konsumentinformation

Ägare till motorer tillverkade under juni-juli 2017, uppmanas snarast möjligt kontakta närmaste återförsäljare.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!