Uttern

  • Modell: S49, C66, D66, S66
  • Kända återförsäljare: Marine Power Sweden AB
  • Tillverkningsår: 2006-2007
  • Modellens serienummer: (se länk)
  • Antal båtar sålda i Sverige: 45
  • Båtens tillverkarkod: UTB

Båtens brister

De båtar som är utrustad med en Bonar bränsletank kan ha brister i bränsleledningarnas anslutning till tanken.

Risknivå

Hög. Vid bränsleläckage kan detta förorsaka risk för explosion samt brand.

Vad gör Transportstyrelsen

Kontaktat återförsäljaren för att de i sin tur ska kontakta ägare till nämnda fritidsbåtsmodell och informera om båtens brister samt kostnadsfritt byta ut byta ut bränsleanslutning så att det inte uppstår bränsleläckage.

Konsumentinformation

Bristerna innebär omedelbar fara för person. Ägare till Uttern S49, C66, D66 och S66 bör omedelbart kontakta närmaste återförsäljare.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!