Quicksilver och Utternbåtar

  • 10 modeller av Quicksilver och 13 modeller av Utterbåtar utrustade med stereo berörs.
  • Tillverkare Brunswick Marine EMEA
  • Enligt anmälan berörs 2009 stycken båtar
  • Tillverkningsland Polen

Beslut 2014-10-16

Båtarnas brister

Antennen till båtens stereo kan överhettas. Denna överhettning kan orsaka allvarliga skador på ledningar bakom instrumentbrädan eller på själva antennen och medför en risk för brand. Brandrisken är mycket låg men

Brunswick Marine har beslutat att installera en 2 A-säkring i matarledningen för att skydda kretsen. Till dess reparationen har utförts av en av Brunswick Marines auktoriserade återförsäljare rekommenderas att stereon inte används.

Risknivå

Låg. Inga olyckor har rapporterats.

Konsumentinformation

Om ni är innehavare av en av de berörda båtarna så ombedes ni att kontakta er återförsäljare för att få problemet åtgärdat.

Till des att problemet är åtgärdat ska båtens stereo inte användas.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!